Varför ska man köpa en hjärtstartare?

Att ha en hjärtstartare nära till hands kan utgöra skillnaden mellan liv och död för den som drabbats av plötsligt hjärtstopp.

Tiden till den första defibrilleringsstöten är den mest kritiska faktorn för chanserna att överleva ett plötsligt hjärtstopp. För varje minut som går minskar överlevnadsfrekvensen med upp till 10 procent. [1] Det innebär att man har 10 minuter på sig för att kunna rädda ett liv. Därefter är det inte många återupplivningsförsök som lyckas. [2]

För närvarande dör över 92 procent av de personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp på grund av att defibrillering inte kan ges tillräckligt snabbt. [3] Trots att HLR är nödvändigt för att upprätthålla blodflödet till hjärnan och andra delar av kroppen är defibrillering den mest effektiva behandlingen av plötsligt hjärtstopp. Tiden är av kritisk betydelse eftersom hjärndöd och permanent död inträder efter fyra till sex minuter. [4]

Nationella riktlinjer rekommenderar att en hjärtstartare används inom fem minuter efter en kollaps. Tiden till defibrillering, den mest kritiska faktorn för överlevnad vid plötsligt hjärtstopp, kan förkortas om det finns en hjärtstartare på platsen som snabbt kan nå fram till den drabbade. Det här är en av orsakerna till att överlevnadsfrekvenserna förbättras i samhällen som har aktiva hjärtstartarprogram. Kom ihåg att varje minut som går innan defibrillering sker minskar överlevnadsfrekvenserna med sju till tio procent.

Vårt mål är att förbättra överlevnadsfrekvenserna vid plötsligt hjärtstopp. Att ha hjärtstartare på plats kan göra skillnad.